adwokat Andrzej Kurkiewicz, założyciel Kancelarii

andrzej.kurkiewicz@kancelariakurkiewicz.pl

Moje przygotowanie naukowe:

Ukończone z wynikiem bardzo dobrym studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1989). Studia podyplomowe w Instytucie Państwa i Prawa PAN (1990-1991). Staże na Uniwersytecie Europejskim we Florencji oraz Uniwersytecie Grenoble II (1991).

Moja kariera zawodowa:

1991-1992: praca w Urzędzie Rady Ministrów w Zespole Prawnym Biura Pełnomocnika Rządu ds. Integracji Europejskiej i Pomocy Zagranicznej – starszy specjalista ds. legislacji;

1992-1997: aplikacja adwokacka i zdany egzamin adwokacki; aplikacja odbywana w kancelarii „Wardyński i Wspólnicy”;

1998 – styczeń 2011: praca w Kancelarii Sejmu:

1998 – 2006: Biuro Studiów i Ekspertyz, Zespół Prawa Europejskiego – główny specjalista ds. legislacji, a po przekształceniu organizacyjnym Kancelarii Sejmu:

2006  –   2011: Biuro   Analiz   Sejmowych,   Wydział   Analiz   Prawa   Europejskiego i Międzynarodowego – ekspert ds. legislacji

Od początku pracy w Kancelarii Sejmu byłem zaangażowany w przygotowywanie opinii prawnych, w szczególności w zakresie zgodności wnoszonych projektów ustaw z prawem Unii Europejskiej  oraz w zakresie ratyfikacji umów międzynarodowych. Uczestniczyłem w pracach legislacyjnym nad kilkuset projektami ustaw. Do stycznia 2011 brałem udział w pracach komisji sejmowych, w tym w Komisji Ustawodawczej, Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji ds. Unii Europejskiej. W latach 2003-2004 pracowałem w ramach sejmowego zespołu „szybkiej ścieżki legislacyjnej”, opracowującego projekty ustaw dostosowujących prawo polskie do prawa UE w związku z przystąpieniem Polski do UE.

Od maja 2004 byłem ekspertem Komisji ds. Unii Europejskiej Sejmu RP w zakresie oceny projektów aktów prawa Unii Europejskiej w ramach krajowej, parlamentarnej kontroli tworzenia prawa UE.

Znajomość języków obcych: angielski, francuski i rosyjski

 

 

 

Kancelaria Adwokacka Andrzej Kurkiewicz