Adwokat Piotr Śwircz

p.swircz@kancelariakurkiewicz.pl

Moje przygotowanie naukowe:

Ukończone z wynikiem bardzo dobrym studia dzienne na Wydziale Prawa i Administracji (2014). Ukończone studia europejskie (Europeistyka) I stopnia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (2007 – 2010) oraz studia europejskie II stopnia o specjalizacji marketing europejski (2010 – 2012).

Ukończone studia zagraniczne na Université Catholique de Louvain w Belgii – prowadzone w języku francuskim (2009) oraz Szkoła Prawa Włoskiego i Europejskiego w języku włoskim, będąca oddziałem Dipartimento Seminario Giuridico Università degli Studi di Catania (2013-2014). Odbyte seminarium zagraniczne – Erasmus Intensive Programme Global Food Law and Quality II 2013 w Viterbo we Włoszech, gdzie prowadziłem także autorski wykład w języku angielskim oraz włoskim.

Aplikacja adwokacka odbyta w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie w latach 2014 -2017, zakończona zdanym egzaminem adwokackim w 2018 r.

Już w czasie studiów publikowałem np. w Przeglądzie Ustawodawstwa Gospodarczego
(nr 8/2013) Przedawnienie świadczenia odsetek, a przedawnienie świadczenia głównego.

Moja kariera zawodowa:

2009 – Asystent prawny w Departamencie Prawnym MSWiA

2012 – Asystent Prawny w Kancelarii Law Concept

2012 – Asystent prawny w Punkcie Konsultacyjnym Biura Analiz Sejmowych oraz w Biurze Analiz Sejmowych w Wydziale Europejskim

2012 – Asystent Prawny w Kancelarii Kalwas i Wspólnicy

10.2012 – 07.2016 prawnik w Kancelarii Rö Radwan-Röhrenschef Petruczenko Piechota

– w trakcie odbywania aplikacji adwokackiej

2015 – prawnik w Kancelarii Adwokackiej Andrzeja Kurkiewicza – w trakcie odbywania aplikacji adwokackiej

09.2016 – 09.2017 – prawnik Polskiego Radia S.A. oraz doradca zarządu Polskiego Radia S. A.

Od początku pracy w kancelariach byłem zaangażowany w przygotowywanie i sporządzanie pism procesowych, opinii prawnych oraz memorandów (także w 
języku angielskim i włoskim). Świadczyłem pomoc prawną na rzecz podmiotów ubezpieczeniowych, w tym analizowałem umowy oraz szacowałem potencjalne ryzyka, niezbędne dla utrzymania rezerwy ubezpieczeniowej.

Prowadziłem największe spory budowlane w Polsce z zakresu autostrad, oczyszczalni ścieków czy też inwestycji w postaci centrów handlowych. Uczestniczyłem w procesie wprowadzania kolei dużych prędkości w Polsce.

W Polskim Radiu S.A. zajmowałem się bieżącą obsługą Spółki, w tym prowadziłem wszystkie najważniejsze postepowania
sadowe Polskiego Radia S.A. (pracownicze, ochrona dóbr osobistych oraz z zakresu prawa autorskiego i prawa prasowego).

Obecnie w Kancelarii Adwokackiej Andrzeja Kurkiewicza prowadzę spory budowlane zarówno dużych podmiotów gospodarczych, jak i osób fizycznych. Zajmuje się postępowaniami odszkodowawczymi z udziałem Ubezpieczycielami, w szczególności na tle wypadków komunikacyjnych.

Przygotowuję umowy z zakresy prawa autorskiego oraz nowych technologii.

Prowadzę obsługę korporacyjną spółek oraz doradzam im w zakresie kontraktowania, negocjowania oraz prowadzenia sporów.

Znajomość języków obcych: angielski, włoski

 

Kancelaria Adwokacka Andrzej Kurkiewicz