Strict Standards: Redefining already defined constructor for class Object in /home/kanckurk/domains/kancelariakurkiewicz.pl/public_html/cake/libs/object.php on line 54 Strict Standards: Non-static method Configure::getInstance() should not be called statically in /home/kanckurk/domains/kancelariakurkiewicz.pl/public_html/cake/bootstrap.php on line 38 Usługi | Kancelaria adwokacka Andrzej Kurkiewicz
Współpraca
Usługi

Usługi świadczone przez Kancelarię obejmują:

monitorowanie i analizę projektów prawa krajowego na etapie procesu legislacyjnego;

analizę stopnia związania RP aktami prawa międzynarodowego i unijnego w określonej dziedzinie, a co za tym idzie określenie swobody prawodawcy krajowego przy tworzeniu prawa;

analizę swobody konstytucyjnej wynikającej z postanowień Konstytucji RP i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego przy tworzeniu aktu prawnego;

doradztwo przy przygotowywaniu projektów aktów prawnych wraz z uzasadnieniami (w tym Oceny Skutków Regulacji we współpracy ze   specjalistami   w   zakresie   ekonomii,   polityki   społecznej i polityki regionalnej), zgodnie z obowiązującymi wymogami techniki legislacji;

doradztwo przy pracach uzgodnieniowych projektu aktu prawnego   oraz   pracach   legislacyjnych w parlamencie;

doradztwo i analizy w zakresie tworzonego prawa Unii Europejskiej, w tym analizy projektów aktów prawnych UE z uwzględnieniem ich podstaw traktatowych, orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE oraz praktyki Komisji Europejskiej, a także zmian projektu w trakcie procesu legislacyjnego w instytucjach UE;

doradztwo i analizy w zakresie tworzonych umów międzynarodowych;

doradztwo obejmujące ocenę zgodności obowiązujących krajowych aktów prawnych z Konstytucją, prawem UE i innymi wiążącymi Polskę umowami międzynarodowymi;

doradztwo przy tworzeniu przepisów wewnętrznych instytucji, organizacji, związków oraz podmiotów gospodarczych.

W ramach działu prawo medyczne Kancelaria oferuje prowadzenie zastępstwa procesowego i obrony lekarzy w postępowaniach cywilnych i karnych oraz odpowiedzialności zawodowej wszczynanych w związku z wykonywanym zawodem. Służymy pomocą na wszystkich etapach postępowania, a z doświadczenia wiemy, że im szybciej osoby pozywane lub oskarżane albo obwiniane skorzystają z fachowej pomocy prawnej tym większa jest szansa na uzyskanie korzystnego wyniku procesu. Na zlecenie przygotowujemy opinie prawne, opracowujemy strategie procesowe, a także świadczymy kompleksową pomoc prawną i zastępstwo procesowe od początku sprawy do uzyskania prawomocnego wyroku. Udzielamy również indywidualnych porad z zakresu prawa medycznego.

Placówkom ochrony zdrowia proponujemy prowadzenie obsługi prawnej i zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi i administracyjnymi z zakresu odszkodowawczego, regulacyjnego oraz postępowań z udziałem NFZ.

Kancelaria   jest   otwarta   na   współpracę   opartą   o   różne   modele,   negocjowane   w   oparciu o indywidualne potrzeby. Wynagrodzenie za świadczone usługi   jest   również   ustalane   indywidualnie w umowie z klientem i jest dostosowywane do potrzeb klientów i charakteru zlecanych spraw. Rozliczenia mogą być dokonywane w oparciu o stawkę godzinową lub ryczałtową.

Stawka godzinowa obliczana jest za efektywną godzinę pracy prawnika poświęconą wyłącznie na wykonanie zlecenia określonego klienta. Proponujemy ją klientom przy zleceniach, w których nie można z góry oszacować przewidywanego nakładu pracy, jak np. uczestniczenie w pracach różnych grup roboczych, komisji lub zespołów.

Stawka ryczałtowa stanowi podstawę rozliczeń w przypadku nawiązania dłuższej współpracy, i jest uzależniona od przewidywanego zapotrzebowania na usługi Kancelarii. W ramach uzgodnionej stawki klient może liczyć na pełną obsługę prawną w ramach uzgodnionego limitu godzin efektywnej pracy lub zamówionej pracy (niezależnie od liczby godzin poświęconej na przygotowanie).