Usługi

Koncentrujemy się na:

 • postępowaniach odszkodowawczych oraz dochodzeniu roszczeń z tytułu rękojmi w inwestycjach budowlanych;
 • postępowaniach dotyczących odpowiedzialności z tytułu umów ubezpieczenia w sprawach wypadkowych, pożarowych, budowlanych zarówno po stronie poszkodowanych, jak i ubezpieczycieli (szkody na osobie, w mieniu oraz zadośćuczynienia);
 • postępowaniach z zakresu prawa pracy;
 • postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących nieruchomości (eksmisje, umowy sprzedaży oraz umowy przedwstępne, zasiedzenia, wstąpienie w stosunek najmu, analiza stanu prawnego nieruchomości oraz prowadzenie spraw dotyczących uregulowanie stanu prawnego, sprawy odszkodowawcze);
 • postępowaniach dotyczących ochrony dóbr osobistych oraz z zakresu prawa prasowego;
 • postępowaniach karnych i cywilnych z zakresu błędów medycznych oraz wypadków komunikacyjnych;
 • postępowaniach z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego;
 • postępowaniach dotyczących naruszenia praw autorskich;
 • przygotowaniu umów dotyczących przeniesieniach autorskich praw majątkowych oraz udzielenia licencji, a także ogólnej pomocy prawnej na rzecz branży kreatywnej, twórców, artystów oraz programistów;
 • przygotowaniu projektów umów i pomoc w negocjacjach;
 • prowadzeniu bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych oraz postępowań rejestrowych.

 

Pierwszym krokiem, który podejmujemy w celu udzielenia pomocy naszym klientom, jest zbadanie istoty zagadnienia, a tym samym zweryfikowanie potrzeb naszych klientów. Analizujemy możliwe ryzyka związane ze sprawą i na tej podstawie świadomie rekomendujemy strategię.  Takie podejście pozwala nam dostarczyć usługę „szytą na miarę”, zindywidualizowaną oraz odpowiadającą specyfice sprawy.

Wyróżniamy się bezpośrednim kontaktem z klientem, prywatnością, elastycznością oraz zindywidualizowanym podejściem w stosowaniu prawa na potrzeby każdej sprawy naszych klientów. Mówimy zrozumiałym językiem, jesteśmy pełni pasji oraz energii do aktywnego i efektywnego działania.

Pomimo posiadania wiedzy specjalistycznej, nie ograniczamy się do własnych zasobów intelektualnych i ludzkich. Zdajemy sobie sprawę z faktu, że rozwiązywanie sporów oraz poruszanie się w różnych dziedzinach prawa wymagają wiedzy eksperckiej, często wykraczającej poza prawo. W tym celu współpracujemy z ekspertami z różnych dziedzin, m.in. doradcami finansowymi, technicznymi oraz podatkowymi, co sprawia, że nasz produkt jest pełnowartościowy i stanowi wyczerpujące rozwiązania powierzonego problemu.

Jeśli masz problem i chcesz, aby specjalista zajął się w sposób wszechstronny Twoją sprawą, jesteśmy Twoją odpowiedzią.

 

Kancelaria Adwokacka Andrzej Kurkiewicz